Mobirise

หีบศพแบบไทย


หีบศพ หีบศพฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพพนมรอบตัวหีบศพแบบประเพณีไทยนั้น ทางเรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีทั้งหีบศพมาตรฐานที่เป็นหีบศพนิยมใช้กันทั่วไป หีบศพแบบคลาสสิคที่นำไม้สักมาทำเป็นตัวหีบศพ หีบศพแบบสั่งทำพิเศษเป็นหีบศพที่ทำตามความต้องการของท่าน ท่านสามารถให้เราออกแบบหีบศพตามความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ

Mobirise
หีบศพ : หีบธรรมดา
หีบศพ : หีบขอบเทพพนม
หีบศพ : หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น
หีบศ : หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดทองเรียบ ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบขอบเทพนมผ้าตาด ทองเรียบ
หีบศพ : หีบผ้าตาดทองเรียบ ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดเงินย่น ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดทองย่น ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดเงินย่น ฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
Mobirise

หีบศพแบบคลาสสิค


หีบศพแบบคลาสสิค ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี คงความคลาสสิค ประกอบเป็นตัวหีบศพที่ดูเรียบหรู 

หีบศพ : หีบไม้สักใหม่ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบไม้สักฐาน
3 ชั้น
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายมังกร ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบขอบไม้สัก
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรม
หีบศพ : หีบทองในสีขาวแกะ ลายพิกุลและเทพพนม
หีบศพ :  หีบทองครอบ
สีแดง แกะลายพิกุล
ประดับกระจก
หีบศพ : หีบทองในสีแดง
แกะลายเทพพนมและหงษ์
หีบศพ : หีบทองในสีขาว
แกะลายเทพพนมและหงษ์
หีบศพ :  หีบทองในแกะลายกอบัว
หีบศพ : หีหีบมุกแกะลายพิกุล
หีบศพ : หีบมุกแกะลายสระบัว
หีบศพ : หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด
หีบศพ : หีบกระจกมุก
หีบศพ : หีบกระจกทอง

หีบศพแบบสั่งทำพิเศษ


หีบศพแบบสั่งทำพิเศษ เป็นหีบศพที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เพราะท่านสามารถให้เราออกแบบผลิตหีบศพตามความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ โดยช่างไม้ที่มีประการณ์ยาวนานและมีวคามชำนาญเฉพาะด้าน ใช้ความบรรจงในการประกอบขึ้นมาเป็นตัวหีบศพ และช่างทาสีฝีมืออาชีพ จนเกิดเป็นหีบศพแบบสั่งทำพิเศษสำหรับคนพิเศษของท่านในวาระสุดท้าย

หีบศพ : หีบไม้สัก
ฐาน 3 ชั้น ติดใบอ้อย
หีบศพ : หีบไม้สักฐาน
3 ชั้น ติดลายเทพพนม
หีบศพ : หีบไม้สัก
ฐาน 3 ชั้นติดลาย
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายกุหลาบ ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย1
หีบศพ : หีบทรงธรรม
พ่นทรายปิดทอง
หีบศพ :  หีบทรงธรรมพ่น
สีทอง
หีบศพ : หีบทรงธรรมพ่นสีครีม
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรม แกะลาย2
หีบศพ : หีบทองครอบ
Mobirise
ติดต่อเรา

เลขที่ : 30/21 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


เบอร์ : 061.569.5694

Call Center : 02.950.0989
Line : @suriyagroup


Created with Mobirise ‌

HTML5 Page Builder